Massage

Massage is van alle tijden.

Aanrakings en massagetechnieken worden in verschillende culturen al duizenden jaren gebruikt om ontspanning en rust te brengen.

Tot voor kort wisten we weinig over het biochemische profiel van ontspanning of het belang van aanraking bij het activeren van het rust en verbondenheidsysteem, maar wel was duidelijk dat mensen die werden gemasseerd, vaak met rozige wangen en een ontspannen glimlach van de massagetafel kwamen.

Wij weten dat bij het aaien van dieren het de oxytocine-afgifte bevordert en het rust en het verbondenheidsysteem activeert. Hetzelfde lijkt te gebeuren bij mensen. Veel onderzoeksresultaten betreffende massage zijn lastig te interpreteren. Bij sommige is er geen controlegroep gebruikt ter vergelijking. Maar zelfs als we de onderzoeken weglaten die niet aan wetenschappelijk standaard voldoen, blijven er genoeg over om aan te tonen dat massage gewoonlijk duidelijk heilzame effecten heeft bij de mensen.

Bij het Touch Research Institute in Miami, Florida, onderzoeken wetenschappers de effecten van aanraking. Ze ontdekten dat massage over het algemeen een spanningsverlagend, kalmerend en ontspannend effect heeft op kinderen en volwassenen. Ook werd duidelijk dat het stresshormoon Cortisol afnam bij de gemasseerde personen.

Premature baby's hebben veel baat bij huidcontact, maar omdat ze nog heel klein en kwetsbaar zijn, hebben zij eerder behoefte aan een knuffel dan aan massage, vandaar de zogenoemde kangoeroemethode. Sommige premature baby's worden sterker en ontwikkelen zich sneller wanneer ze licht worden gemasseerd, iets wat heel voorzichtig moet gebeuren om hun zenuwstelsel niet te zwaar te belasten. Onderzoek van Touch Research Institute laat zien, dat te vroeg geboren baby's die gedurende 10 dagen 3 x per dag werden gemasseerd 47 % harder groeiden dan een vergelijkbare groep niet-gemasseerde baby's. De cortisolconcentratie in hun bloed daalde ook, een teken dat zij minder gestrest waren.

Onderzoek onder Zweedse kinderdagverblijven en scholen gaf aan, dat het introduceren van massage in de dagelijkse routine een rustiger groepsdynamiek gaf. Een onderzoek onder meer dan honderd jonge kinderen toonde aan dat ze, met massage rustiger waren en zich sociaal volwassener gedroegen, na drie maanden merkten ouders en leerkrachten dat zij zich minder agressief gedroegen. Aan het einde van de zes maanden was het gedrag van de gemasseerde kinderen enorm vooruitgegaan. Ze communiceerde beter met klasgenootjes en hadden thuis minder lichamelijke klachten, na negen maanden toonde een vervolgonderzoek aan dat de effecten niet alleen nog merkbaar waren, maar juist sterker waren geworden.

Het is belangrijk dat de kinderen altijd werden gevraagd, of ze gemasseerd wilden worden. Op deze manier hebben ze controle over hun eigen lichaamsintegriteit en dat ze grenzen kunnen stellen wat voor hen goed voelt. Kinderen moeten begrijpen dat ze het recht hebben om ja of nee te zeggen.

 

Bronvermelding: Boek, De Oxytocinefactor van Dr.Kerstin Uvnäs Moberg, Hoogleraar Fysiologie in Zweden