Tarieven & Voorwaarden

Babymassage 

Groepscursus 5 lessen op de praktijk               

€   95.00

Individueel 3 lessen op de praktijk                

 € 120.00

Individueel 3 lessen bij je thuis                    

 € 135.00

Speciale les darmkrampjes op de praktijk        

 €   30,00

Speciale les darmkrampjes bij je thuis              

€   35,00


Babycoachconsult bij je thuis

€ 50,00 

 

Massage 

Holistische Kindermassage

€ 37.50 (circa 1 uur ) bij je thuis

€ 32.50 (circa 1 uur ) op de praktijk

Wellnessmassage

€ 45.00 (circa 75 min) bij je thuis

€ 40.00 (circa 75 min) op de praktijk

Zwangerschapsmassage

€ 40.00 (circa 75 min) op de praktijk

Kraambedmassage

€ 45.00 (circa 75 min)

Sluitende Rebozomassage (voor het kraambed af te sluiten)

€ 35.00 (circa 1 uur)


Sommige verzekeraars vergoeden de kosten van babymassage. Vraag dit na bij je verzekeraar.

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 

Algemene Voorwaarden

Nadat ik via het contact formulier een aanmelding heb ontvangen, neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.

Massage: Intake/Medische klachten

Praktijk ” Woordeloos één” verleend geen medische massages. Is er sprake van medicijn gebruik/medische klachten of een behandeling bij arts, therapeut of specialist geef dit dan door voordat je een massage start. 
Ben je al onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets soortgelijks dan kunt je van te voren met de arts overleggen of een massage geen problemen veroorzaakt, die de behandeling kan verstoren.

Dit geldt ook als je een cursus babymassage start. Mocht je kind onder behandeling zijn, meld dit dan op het intakeformulier, wat je van mij krijgt toegezonden via de mail, na de aanmelding.

Contra indicaties: Massage is ontspannend, maar helaas zijn er contra-indicaties waarbij niet gemasseerd mag worden: Voorbeelden: hartklachten, infectieziekten (griep), koorts, trombose, slechte algehele gezondheid, besmettelijke huidziekten, steenpuisten en de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst de arts.

Belangrijk: Als je zwanger wilt worden of bent, geef dit dan door voor de behandeling. Ook als de zwangerschap moeizaam verloopt is het belangrijk om dit door te geven.

Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van jezelf of je kind.

Privacy: Je persoonlijke en/of medische gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Kosten: Gemaakte afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur voorafgaande de massage afspraak worden geannuleerd, via mail of telefonisch contact. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden doorberekend. Ik heb de tijd dan voor je gereserveerd en kan vaak op zo'n korte termijn geen andere afspraak meer inplannen.
Elke massage behandeling dient na afloop contant en zoveel mogelijk gepast te worden afgerekend. Je krijgt hiervoor een rekening.

Cursus babymassage

De cursus bestaat uit 3 individuele lessen aan huis. Bij de individuele cursus zijn de data's in overleg met de ouder. Het streven is om binnen 6 weken na aanvang van de 1e les klaar te zijn met de cursus. Je verbindt je voor alle lessen aan een cursus.

De rekening dient 14 dagen voor de aanvang van de cursus overgemaakt te zijn.

Het bedrag kunt u overmaken naar ING rekening 4776987 t.n.v. Beebiekraam Postbus 1, 7587 ZG De Lutte. Onder vermelding van Individuele cursus babymassage.  
Na de betaling van het cursusgeld is de plaatsing definitief.

Van belang is om te beseffen dat je als cursist c.q. verzorger en ouder tijdens de baby/kindermassage lessen verantwoordelijk blijft voor jezelf en je kind.

Als docent baby/kindermassage, kan ik nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop mijn baby/kindermassage adviezen, door de ouders of andere verzorgers(sters) in de thuissituatie toegepast worden.

Annulering: Annulering van een cursus is schriftelijk of per e-mail mogelijk tot 8 dagen voordat de cursus aanvangt. Het cursusgeld wordt dan geretourneerd op de rekening van de cursist.

Bij annulering binnen een termijn van 8 dagen voordat de cursus aanvangt, is teruggaaf niet meer mogelijk. Annulering door overmacht is mogelijk, dit dient aangetoond te worden. Gezamenlijk kan er dan een nieuwe data worden gepland. Bij het vroegtijdig beëindigen van de cursus is er geen recht op teruggave van het cursusgeld mogelijk.

Bij verhindering van een les wordt het op prijs gesteld dit, zo snel mogelijk, te melden via telefoonnummer 06- 42416108, je kunt ook een e-mail (via contactblad) of sms sturen. Bij ziekte mijnerzijds zal ik met de cursist een nieuwe datum plannen. Bij langdurige ziekte mijnerzijds wordt het cursusgeld naar rato geretourneerd.

Praktijk "Woordeloos één" behoudt zich het recht voor een cursist of cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.